Mene sisältöön

 


Rakennus- ja muinaisjäännösinventointi Paraisten Stortervolandetin ja Liltervon alueella

13.3.2012

 

Paraisten Stortervolandetin ja Lilltervon alueella inventoidaan muinaisjäännöksiä ja rakennuksia keväällä 2012. Rakennusinventointi tehdään myös läheisillä Mielisholman, Granholman ja Björkholman saarilla. Inventoinnilla kerätään taustatietoa alueen kulttuuriympäristöstä mahdollisia tulevia maankäytön suunnitteluun liittyvä hankkeita varten. 

Rakennusinventoinnin kenttätyöt aloitetaan 15.3.2012, josta lähtien rakennusinventoija FM Laura Ruohonen liikkuu alueella. Rakennusinventoinnissa tarkastellaan rakennusten ulkoasua, säilyneisyyttä ja edustavuutta sekä selvitetään rakennus- ja asutushistoriaan liittyvät arkistotiedot. Laura Ruohonen kiertää talosta taloon valokuvaten, haastatellen asukkaita ja kirjaten ylös perustietoja rakennuksista. Osa alueen vanhasta rakennuskannasta on jo inventoitu, joten nyt huomio keskitetään ensisijaisesti aikaisemmin inventoimattomiin kohteisiin. Inventointiin sisältyy yhteenveto alueen jokaisesta kylästä ja selkeästä aluekokonaisuudesta ominais- ja erityispiirteineen sekä arvio aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisesta arvosta. 

Muinaisjäännösinventointi toteutetaan huhti-toukokuussa 2012 heti maasto-olosuhteiden sen salliessa. Tällä hetkellä Stortervolandetin ja Lilltervon alueilta tunnetaan yhteensä 18 kiinteää muinaisjäännöstä, jotka kaikki ovat pronssi-/rautakautisia hautaröykkiöitä tai tarkemmin ajoittamattomia kivirakenteita. Nyt tarkoituksena on etsiä ennestään tuntemattomia asutus- ja elinkeinohistoriallisia muinaisjäännöksiä niin kivikaudelta kuin historialliselta ajaltakin. Museo toivoo alueen asukkailta runsaasti vihjeitä mahdollisista muinaisjäännöksistä tai muinaisesineistä. Muinaisjäännöksiin liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa tutkija Kaisa Lehtoselle, puh. 040-1879379. 

Inventointi toteutetaan yhteistyössä Paraisten kaupungin, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen maakuntamuseon kesken. Maakuntamuseo vastaa inventointityöstä käytännössä ja rahoituksesta vastaavat Paraisten kaupunki ja Varsinais-suomen liitto. 

Lisätietoja:
Paula Saarento
tutkija/Varsinais-Suomen maakuntamuseo
GSM +358 (0)40 707 5104

 

Sivun alkuun