Mene sisältöön

 


Maa-aineksen ottamislupa

30.8.2012
 

 

KUULUTUS 

Ympäristölautakunta on 16.3.2011 § 76 myöntänyt NT-Murskeelle / Pekka Saariselle maa-aineksen ottamisluvan kymmeneksi vuodeksi kiinteistölle Lähdemäki RN:o 1:102 Prostvikin kylässä Nauvossa. Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 20.6.2012 nro 12/0190/1 kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen 16.3.2011 § 76 ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. NT-Murske / Pekka Saarinen on 21.8.2012 jättänyt täydennetyn maa-ainesten ottamislupahakemuksen yllä mainitulle kiinteistölle. 

Hakemusasiakirjat täydennyksineen ovat 31.8 - 1.10.2012 nähtävillä kaupungintalolla Paraisilla, Rantatie 28, ja Nauvon aluekonttorissa, Brinkastentie 1. Täydennetystä hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 1.10.2012 mennessä Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle, Rantatie 28, 21600 Parainen. Lisätietoja antavat vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 046 556 1506, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927. 

Parainen 30.8.2012
YmpäristölautakuntaSivun alkuun