Till innehållet

 


Presidentvalet 2012 i Pargas stad

2.1.2012

 

Val av republikens president förrättas söndagen den 22 januari 2012. Förhandsröstningen ordnas 11-17 januari 2012.

Ett eventuellt andra val förrättas söndagen den 5 februari 2012. Förhandsröstningen i det andra valet ordnas 25-31 januari 2012. 

Röstberättigad vid presidentvalet 2012 är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen under det första valet (22.1.2012) fyller 18 år. 

Varje röstberättigad får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På förhand kan den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som har sänts till den röstberättigade före valet. 
 

RÖSTNING PÅ VALDAGEN

Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena är öppna kl. 9.00-20.00 på valdagen 22.1.2012 och i det eventuella andra valet 5.2.2012:

 

Röstningsområde           Röstningsställe på valdagen, besöksadress        

001 Pargas                      Sarlinska skolan, Skolgatan 16, Pargas

002 Nagu                         Kommunalstugan, Kyrkvallen 2, Nagu

003 Korpo                        Korpo områdeskontor, Korpoströmsvägen 3, Korpo

004 Houtskär                    Fridhem, Riggosvägen 2, Houtskär

005 Iniö                            Iniö områdeskontor, Norrby, Iniö 

 

FÖRHANDSRÖSTNINGSPERIODEN i det första valet är 11-17 januari 2012. Förhandsröstningsperioden i det eventuella andra valet är 25-31 januari 20012.

 

Allmänna förhandsröstningsställen och deras öppettider: 

Pargas stadshus, stadsfullmäktigesalen, Strandvägen 28, Pargas

11.1–13.1.2012     kl. 09.00–18.00                  
14.1–15.1.2012     kl. 10.00–14.00
16.1–17.1.2012     kl. 09.00–18.00

25.1–27.1.2012     kl. 09.00–18.00             
28.1–29.1.2012     kl. 10.00–14.00                 
30.1–31.1.2012     kl. 09.00–18.00 

Nagu områdeskontor, Brinkasvägen 1, Nagu

11.1–13.1.2012      kl. 09.00–16.00    
14.1.2012 kl. 10.00–13.00     
16.1–17.1.2012 kl. 09.00–16.00           

25.1–27.1.2012      kl. 09.00–16.00 
28.1.2012              kl. 10.00–13.00                
30.1–31.1.2012      kl. 09.00–16.00 

Korpo områdeskontor, Korpoströmsvägen 3, Korpo

11.1–13.1.2012      kl. 09.00–16.00    
14.1.2012              kl. 10.00–13.00       
16.1–17.1.2012 kl. 09.00–16.00         

25.1–27.1.2012      kl. 09.00–16.00         
28.1.2012              kl. 10.00–13.00            
30.1–31.1.2012      kl. 09.00–16.00 

Norrskata skola, Houtsala, Norrskata

12.1.2012               kl. 09.00–14.00                  
26.1.2012               kl. 09.00–14.00 

Houtskärs områdeskontor, Näsbyvägen 214, Houtskär

11.1–13.1.2012       kl. 09.00–16.00    
14.1.2012               kl. 10.00–13.00               
16.1–17.1.2012       kl. 09.00–16.00

25.1–27.1.2012       kl. 09.00–16.00        
28.1.2012               kl. 10.00–13.00
30.1–31.1.2012       kl. 09.00–16.00 

Mossala skola, Houtskärsvägen 2027, Mossala

12.1.2012                kl. 09.00–16.00                  
26.1.2012                kl. 09.00–16.00 

Iniö områdeskontor, Norrby, Iniö

11.1–13.1.2012        kl. 09.00–16.00
14.1.2012                kl. 10.00–13.00  
16.1–17.1.2012        kl. 09.00–16.00                  

25.1–27.1.2012        kl. 09.00–16.00
28.1.2012                kl. 10.00–13.00
30.1–31.1.2012        kl. 09.00–16.00 

Förbindelsebåt  m/s Nordep

11.1.2012 / 25.1.2012         
kl. 08.30–09.10                   Pensar/Peno
kl. 10.00–10.10                   Gullkrona
kl. 10.25–10.35                   Stenskär
kl. 11.00–11.10                   Brännskär/Byskär
kl. 12.40–12.45                   Träskholm
kl. 13.10–13.15                   Trunsö
kl. 14.00–14.15                   Borstö
kl. 14.50–15.00                   Lökholm 

Förbindelsebåt m/s Cheri

13.1.2012 / 27.1.2012         
kl. 11.10–11.20                   Ängsö
kl. 12.00–12.30                   Berghamn
kl. 13.00–13.10                   Hummelholm
kl. 13.40–13.50                   Rockelholm 

Förbindelsebåt m/s Falkö

16.1.2012 / 30.1.2012         
kl. 12.00–12.10                   Innamo
kl. 12.25–12.35                   Jerfsar
kl. 13.00–13.10                   Maskinnamo
kl. 13.25–13.35                   Åfvensår 

Förbindelsebåt m/s Eivor

17.1.2012 / 31.1.2012         
kl. 12.30–13.00                   Utö
kl. 14.00–14.15                   Jurmo
kl. 15.30–15.45                   Aspö
kl. 16.15–16.30                   Nötö 

OBS På grund av bl.a. väderförhållanden och menföre kan tidtabellerna ändras och rutterna trafikeras med andra båtar eller farkoster.  

HEMMARÖSTNING

En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Anmälan om hemmaröstning skall göras till centralvalnämnden senast tisdagen den 10 januari före kl. 16.00. Anmälan görs skriftligen på anmälningsblankett under adressen Pargas stad, Centralvalnämnden sekreterare Petra Öhman, Houtskärs områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21740 Houtskär, eller per telefon till Petra Öhman, tfn 040 488 6021. Anmälningsblankett fås från stadshusets infodisk eller från områdeskontoren. 

En närståendevårdare (enligt lagen om stöd för närståendevård) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

En anmälan om hemmaröstning som inkommit inom den utsatta tiden noteras som anmälan även för det eventuella andra valet. Anmälan om hemmaröstning enbart i det andra valet skall göras till centralvalnämnden senast tisdagen den 24 januari 2012 före kl.16.00 på ovan beskrivet sätt. 

Den röstande är skyldig att styrka sin identitet för att få rösta. 

Identitetsbevis behöver inte uppvisas, om valmyndigheten känner den röstande eller om den röstandes identitet otvivelaktigt framgår av någon annan handling. För styrkande av identitet duger identitetsbevis med innehavarens fullständiga namn, personbeteckning, innehavarens namnteckning, fotografi som är stämplat av den som utfärdat identitetsbeviset samt datum för utfärdandet och utfärdarens underskrift. Sådana handlingar är t.ex. körkort, pass, elektroniska ID-kort och FPA-kort försedda med fotografi. Polisinrättningarna utfärdar avgiftsfritt temporärt identitetskort för att möjliggöra röstande i valet, om personen inte har någon annan godtagbar identitetshandling.

Väståboland 5.12.2011 

Centralvalnämnden 

Upp