Mene sisältöön


Ehdotus Ålön osayleiskaavaksi nähtäville

12.4.2013
   

 

 

Ehdotus Ålön osayleiskaavaksi on valmistunut ja Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Osayleiskaavassa on MRL:n 72 §:n mukaisia ranta-alueita sekä MRL:n 44 §:n mukaisia kyläalueita, joiden alueella kaavan on tarkoitus toimia rakennusluvan myöntämisen perusteena. Muilta osin kaava laaditaan MRL:n 45 §:n mukaisena oikeusvaikutuksettomana yleiskaavana.

Ålön osayleiskaavaa varten on laadittu Natura-arvio, josta pyydetään luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti lausunto Natura-alueiden maanomistajilta. Natura-arvio on nähtävillä samaan aikaan osayleiskaavaehdotuksen kanssa Paraisten kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla. Arvio lähetetään asianosaisille postitse pyydettäessä.

Kaavaehdotus pidetään MRL:n 65 §:n ja MRA:n 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 15.4. – 17.5.2013

Paraisten kaupungintalolla osoitteessa Rantatie 28, 21600 Parainen. Kaavaehdotukseen voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi > Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Kaavoja nähtävänä.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Muistutukset tulee toimittaa ympäristölautakunnalle osoitteeseen Paraisten kaupunki, ympäristölautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen.

12.4.2013

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta

Sivun alkuun