Mene sisältöön


Päätöksen antaminen

19.4.2013
   

Päätöksen antopäivä: 25.4.2013 

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 17.4.2013 § 120 päättänyt myöntää Lillemor ja Svante Engströmille ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan laajentamiseen kiinteistölle Piparby RN:o 1:47 siten, että eläinmäärä tulee olemaan seuraavasti: 75 emolehmää, 75 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa, 15 hiehoa, 3 sonnia.  

Nähtävilläpito: Päätös on nähtävillä 25.4. - 27.5.2013 välisenä aikana Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28 ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. Päätös on myös luettavissa kaupungin kotisivulla www.parainen.fi > Pöytäkirjat ja esityslistat > ympäristölautakunta > 17.4.2013 pöytäkirja 

Muutoksenhaku: Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteessä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.5.2013. 

Parainen 19.4.2013
Ympäristölautakunta

Sivun alkuun