Mene sisältöön


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

25.4.2013
   

Seuraavat ranta-asemakaavat ja –muutokset on aloitettu:

Kaavamuutoshankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla. 

Varsinaiset kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana. 

25.4.2013
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun