Mene sisältöön

 


Ilmoitus rakennushankkeen vireilletulosta

19.12.2014

Caruna Oy on jättänyt toimenpidelupahakemukset 11 puistomuuntamon pystyttämiseen Mielisholman saareen Paraisten kaupungissa. Puistomuuntamot pystytetään seuraaville kiinteistöille:

- Mielisholman (464) kylässä; Länsituuli 2:22, Nästäng 2:42, Norrgård 6:62, Lillarvas 4:35, Tolmar 6:67, Ängsåker II 7:0, Ängholm III 5:26 ja Lindgård 3:60,
- Qvidjan (485) kylässä; Ängholm IV 1:51,
- Heisalan (430) kylässä; Skrafsö 1:97.
 


Toimenpidelupa-asiakirjat ja karttamateriaali ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa Paraisten kaupungintalolla osoitteessa Rantatie 28.  Mahdolliset muistutukset rakennushankkeista on tehtävä viimeistään 31.12.2014 Paraisten kaupungin rakennusvalvontaan, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse rakennusvalvonta@parainen.fi.

Parainen 19.12.2014
Rakennusvalvonta

 

Sivun alkuun