Mene sisältöön

 


Hyväksytyt kaavamuutokset, marraskuu

21.11.2014

Paraisten kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2014 (§ 94-95) hyväksynyt seuraavat kaavat:
- Prostvikin ranta-asemakaavan muutoksen tilalle Filthatten 1:33 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Prostvikissä Nauvossa.
- Nauvon rantayleiskaavan muutoksen tilan Björkbacka 2:28 erään alueen osalta Strandbyn kylässä Nauvossa.

Parainen 21.11.2014
Kaupunginhallitus

Sivun alkuun