Mene sisältöön

 


Ilmoitus vireilläolosta: Skräbbölen ja Vånon tai Skräbbölen, Vånon ja Sunnanbergin alakoulujen yhdistäminen

18.9.2014


Sivistyslautakunnassa, sen ruotsinkielisessä jaostossa ja kaupunginhallituksessa on käsiteltävänä raportti Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa koskevasta selvityksestä. Raportissa on selvitetty mahdollisia vaihtoehtoja sille, miten ruotsinkielisen koulutuksen 1.–6. luokkien opetus voitaisiin järjestää Paraisten etelä- ja länsiosissa. Raportissa on selvitetty eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia sen mukaan, järjestetäänkö opetus yhdessä, kahdessa vai kolmessa koulussa.

Uudelleenjärjestelyiden perusteluna on kaupungin talouskehitys, jonka vuoksi tarvitaan pysyviä säästöjä. Sellaisia voidaan saada aikaan muun muassa kouluverkon rakenteellisilla muutoksilla. Paraisten kunta-alueella sijaitsevien kyläkoulujen tulevaisuuden tarkastelu on tullut ajankohtaiseksi koulukiinteistöihin liittyvistä ongelmista saatujen uusien tietojen myötä.

Työryhmän raportti on luettavissa Paraisten kaupungin verkkosivuilla ja se on saatavissa myös paperiversiona Paraisten kaupungin aluekonttoreista. Kaupunginhallitus varaa kaikille asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41 §:n mukaisesti. Kannanotot on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen parainen@parainen.fi tai postiosoitteeseen Paraisten kaupunki, Hallintopalvelut, Rantatie 28, 21600 Parainen. Kannanotot on toimitettava viimeistään 10.10.2014 klo 12.00.

Parainen 15.9.2014
Kaupunginhallitus


Sivun alkuun