Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

23.1.2014

Seuraavat rantayleiskaava- ja ranta-asemakaavamuutokset on aloitettu:

- Nauvon rantayleiskaavan muutos osalle tilaa Pantholmsudden 2:28 Käldön kylässä Nauvossa.

- Nauvon rantayleiskaavan muutos tilalle Björkbacka 2:28 Strandbyn kylässä Nauvossa.

- Kirjaissundetin ranta-asemakaavan muutos osalle tilaa Strömas Nytorp 1:199 Kirjaisten kylässä Nauvossa

Kaavamuutoshankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat > Ajankohtaiset kaavat, Nauvo.

Varsinaiset kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

23.1.2014
KaavoitusyksikköSivun alkuun