Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

12.6.2014

Seuraavat asemakaava- ja ranta-asemakaavamuutokset on aloitettu:

Kaavamuutoshankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat.

Varsinaiset kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

12.6.2014
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun