Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

4.9.2014

Krokskärin ranta-asemakaavan laatiminen koskien osia tiloista Mellangård 2:23 Beritholmenilla Lökholmassa sekä Återvändan 1:39 Krokskärilla Borstössä, Nauvossa on aloitettu.

Kaavamuutoshanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat> Ajankohtaiset kaavat, Nauvo.

Varsinainen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

4.9.2014
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun