Mene sisältöön

 


Lainvoimainen kaava, Korppoo

11.11.2014

Seuraava kaava on saanut lainvoiman:

Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muutos osalle Korppoossa Björkön kylässä sijaitsevaa tilaa Västergrannas I 2:24

Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.9.2011 §:ssä 59 kyseisen osayleiskaavan muutoksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin, ja Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 21.12.2012, nro 12/0391/1. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin sittemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 27.10.2014, nro 244/1/13, tutkinut asian ja päättänyt, että valitus hylätään ja että hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Kaava tulee siten voimaan 14.11.2014.

Parainen 7.11.2014
Paraisten kaupunginhallitus

Sivun alkuun