Mene sisältöön

 


Lainvoimainen kaava

30.4.2014

Seuraava kaava on saanut lainvoiman:

- Nauvon Ernholmin asemakaavan muutos kortteleille 34–37 sekä virkistys-, liikenne- ja katualueelle

Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2011 §:ssä 86 kyseisen asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin, ja Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 6.6.2012, nro 12/0166/1. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 29.8.2012 tekemällään päätöksellä, taltionumero 2250, diaarinumero 2162/1/12, valituslupahakemuksen eikä antanut ratkaisua valitukseen. Kaava tulee siten voimaan 5.5.2014.

Parainen 29.4.2014
Paraisten kaupunginhallitus

Sivun alkuun