Till innehållet

 


Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

19.8.2014

Kesälahden Maansiirto Oy, Palokankaantie 20, 59800 Kesälahti, har i enlighet med 60 § miljöskyddslagen (86/2000) inkommit med en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar. Anmälan gäller pålningsarbeten som enligt anmälan utförs vecka 39 - 42 må-fr kl. 06 - 20 i samband med byggandet av en ny bro över Rödhällssundet på Skärgårdsvägen i Pargas.

Bulleranmälan finns till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, under tiden 20.8 - 3.9.2014. Eventuella anmärkningar och åsikter med anledning av anmälan skall göras skriftligen och senast 3.9.2014 tillställas Miljövårdsbyrån i Pargas stad (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas). Tilläggsuppgifter ges av tf. miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 046 556 1506, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

Pargas 19.8.2014
Miljövårdsbyrån

Upp