Till innehållet

 


Godkänd stranddetaljplan

18.3.2014
 

Stadsfullmäktige i Pargas har vid sitt sammanträde 4.3.2014 (§ 19) godkänt stranddetaljplanen för Johansholm som gäller lägenheten Kvällstrand 4:52 i Iniö Norrby by i Pargas stad.

 

Pargas 13.3.2014
Stadsstyrelsen

Upp