Till innehållet

 


Godkända planändringar, november

21.11.2014

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 11.11.2014 (§ 94-95) godkänt följande planer:
- ändring av stranddetaljplanen för Prostvik för lägenheten Filthatten 1:33 och för en del av det samfällda vattenområdet 876:1 i Prostvik i Nagu.
- ändring av strandgeneralplanen för Nagu för ett område på lägenheten Björkbacka 2:28 i Strandby by i Nagu.

Pargas 21.11.2014
Stadsstyrelsen

Upp