Till innehållet

 


Godkända planer

19.12.2014

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 9.12.2014 (§ 105-106) godkänt
- delgeneralplanen för Ålön.
- strandgeneralplanen för Korpo.

Pargas 19.12.2014
Stadsstyrelsen

Upp