Till innehållet

 


Information om att en sammanslagning av lågstadieskolorna Skräbböle-Våno eller Skräbböle-Våno-Sunnanberg är anhängig

18.9.2014


I bildningsnämnden, i dess svenska sektion och i stadsstyrelsen behandlas en rapport om utredning av skolstrukturen i södra och västra Pargas . I rapporten utreds tänkbara alternativ för hur undervisningen kan organiseras i årskurserna 1 – 6 inom svenskspråkig utbildning i södra och västra Pargas. I rapporten utreds för- och nackdelar med olika lösningar där undervisningen organiseras i en, två eller tre skolor.

Omstruktureringen motiveras av den ekonomiska utvecklingen i staden, som gör att det behövs bestående inbesparingar. Sådana kan åstadkommas bl.a. genom strukturella förändringar i skolnätet. En granskning av byskolornas framtid i Pargas kommunområde har aktualiserats av nya uppgifter om problem med skolfastigheterna.

Arbetsgruppens rapport finns att läsa på Pargas stads webbplats och finns också att få som pappersversion på Pargas stads områdeskontor. Stadsstyrelsen ger alla berörda möjlighet att uttala sin åsikt om ärendet i enlighet med 41 § förvaltningslagen. Ställningstagandena ska skickas per e-post till adressen pargas@pargas.fi eller till postadressen Pargas stad, Förvaltningstjänster, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Ställningstagandena ska lämnas in senast 10.10.2014 kl. 12.00.

Pargas 15.9.2014
Stadsstyrelsen

Upp