Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

12.6.2014

Följande detaljplane- och stranddetaljplaneändringar har inletts:

För projekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Samma material finns även att se på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggning.

I ett senare skede kommer de egentliga planförslagen att framläggas offentligt.

12.6.2014
Planläggningsenheten

Upp