Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

4.9.2014

Uppgörande av Krokskär stranddetaljplan omfattande delar av fastigheterna Mellangård 2:23 på Beritholmen i Lökholm och Återvändan 1:39 på Krokskär i Borstö i Nagu har inletts.

För projektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Samma material finns även att se på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggning > Aktuella planer, Nagu .

I ett senare skede kommer det egentliga planförslagen att framläggas offentligt.

4.9.2014

Planläggningsenheten

Upp