Till innehållet

 


Plan som vunnit laga kraft

30.4.2014
Följande plan har vunnit laga kraft:


- Ändring av detaljplanen för Ernholm i Nagu för kvarteren 34–37 samt för ett rekreations-, trafik- och gatuområde

Väståbolands stadsfullmäktige godkände genom sitt beslut 13.12.2011 § 86 den aktuella ändringen av detaljplanen. Stadsfullmäktiges beslut överklagades och Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären 6.6.2012, nr 12/0166/1. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade genom sitt beslut 29.8.2012, liggare nr 2250, dnr 2162/1/12, ansökan om besvärstillstånd och gav inget beslut om besvären. Planen träder därmed i kraft 5.5.2014.

Pargas 29.4.2014
Stadsstyrelsen i Pargas stad

Upp