Till innehållet

 


Planer som vunnit laga kraft

21.3.2014
 

Följande plan har vunnit laga kraft:

- Ändring av generalplanen för Iniö för lägenheten Granholm 4:12 i Kolko by i Iniö och ändring av delgeneralplanen för Keistiö i Iniö för ett område på lägenheten Klemets 4:56 i Keistiö by i Iniö

                                                   Pargas stadsfullmäktige 28.1.2014

Planen träder i kraft 21.3.2014.

 

Pargas 17.3.2014
Stadsstyrelsen

Upp