Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 28.1.2014

23.1.2014

Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 28 januari 2014 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 4 februari 2014 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi, Förvaltning > Föredragningslistor och protokoll.

Pargas stad 23.1.2014
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp