Till innehållet

 


Stadsfullmäktige

28.2.2014
.
 

Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 4 mars 2014 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 11 mars 2014 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

 

Pargas stad 28.2.2014
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp