Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 23.9.2014

22.9.2014


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 23 september 2014 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 30 september 2014 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.


Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp