Till innehållet

 


Till påseende, Krokskär stranddetaljplan

11.12.2014

Förslag till Krokskär stranddetaljplan omfattande delar av lägenheterna Mellangård 2:23 på Beritholmen i Lökholm och Återvändan 1:39 på Krokskär i Borstö i Nagu finns offentligt framlagt under tiden 12.12.2014 – 10.1.2015 på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Man kan även bekanta sig med planförslaget på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Planer till påseende.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska tillställas miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, före anslagstidens utgång.
 
11.12.2014
Miljönämnden

Upp