Mene sisältöön

 


Kuulutus, ympäristöluvan hakemus

24.2.2015

Pargas Jaktvårdsförening (Jupiterinkatu 12, 21600 Parainen) hakee ympäristölupaa ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan Paraisilla Skråbbossa sijaitsevaa ampumarataa varten. Ampumaradan haulikkorata sijaitsee kiinteistöllä Katten 445-471-8-82. Ampumaradan kiväärirata sijaitsee kiinteistöllä Skråbbo 445-493-1-30. Ampumaradalla on Turun ja Porin lääninhallituksen 20.10.1959 myöntämä lupa. Lounais-Suomen ympäristökeskus on 12.2.2003 rekisteröinyt ampumaradan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ampumaradalla ei ole ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ulkotiloissa olevat ampumaradat ovat ympäristöluvanvaraista toimintaa ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 mukaan. Toimintaan ei sovelleta lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Ampumaradalla harjoitetaan pienimuotoista toimintaa kesäaikaan (1.5.–31.10.). Ampumarata on avoinna keskiviikkoisin klo 16–20 sekä syksyllä myös lauantaisin päiväaikaan hirvenammuntakokeiden suorittamista varten. Radalla käy yleensä 5–15 ampujaa illassa. Radalla ammutaan arviolta 100 laukausta kiväärillä ja 250 laukausta haulikolla radan aukioloaikoina iltaisin. Toiminnasta aiheutuu melupäästöjä, lisäksi maaperään tulee lyijypäästöjä ja päästöjä muista metalleista.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 25.2.–27.3.2015 kaupungintalolla Paraisilla, os. Rantatie 28. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on annettava kirjallisina ja ne on osoitettava 27.3.2015 mennessä Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle, osoite Rantatie 28, 21600 Parainen. Lisätietoja antavat vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 046 556 1506, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

Parainen 24.2.2015
Ympäristölautakunta

Sivun alkuun