Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta, Etelä-Keskusta

23.4.2015

Asemakaavamuutos koskien KOy Paraisten Kauppiaskatu 7:n kiinteistöä, osaa korttelia 1 Etelä-Keskustan kaupunginosassa Paraisilla on aloitettu maanomistajan toimesta.

Kaavamuutoshanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat > Ajankohtaiset kaavat, Parainen.

Varsinainen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

23.4.2015
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun