Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

12.3.2015

Seuraavien ranta-asemakaavojen laatiminen on aloitettu:

Kaavamuutoshankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös yllä olevista linkeistä.

Varsinaiset kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 12.3.2015
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun