Mene sisältöön

 


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen kuulutus

4.12.2015


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) on toimitettu seuraavat hakemukset vesiliikennelain 463/1996 mukaisten kieltojen ja rajoitusten asettamiseksi:

  • Esitys 5 km/h nopeusrajoituksesta ja aallonmuodostuskiellosta Haraldsholmin ja Lilltervon väliseen kapeaan salmeen Paraisten kaupungissa vesiliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi, VARELY/4695/2015.


  • Esitys kiellosta moottorikäyttöisille kulkuneuvoille Stormälön saaren ja Svartholmarna-

    nimisten saarten välisellä vesialueella Paraisten kaupungissa vesiliikenteen aiheuttaman haitan ja häiriön estämiseksi. Kielto ei koskisi perämoottorilla liikkuvia soutuveneitä, vesiskoottereita, kalastusta eikä jokamiehen oikeuksin tapahtuvaa virkistyskäyttöä, VARELY/4479/2015.

Esitykset pidetään yleisesti nähtävillä 2.-16.12.2015 Paraisten kaupungintalossa, Rantatie 28, 21600 Parainen.

Niillä, joita asiat saattavat koskea, on tilaisuus 14 päivän kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä esittää Paraisten kaupunginhallitukselle toimitettava kirjallinen muistutus asiassa.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sivun alkuun