Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta, Haradsholm

8.5.2015

Haradsholm Svartholmen ranta-asemakaavan laatiminen kiinteistölle Svartholmen 1:55 Paraisten Haradsholmissa on aloitettu maanomistajan toimesta.

Hanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat > Ajankohtaiset kaavat, Parainen.

Varsinainen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 8.5.2015
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun