Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

11.6.2015

Seuraavien asemakaavojen ja -kaavamuutosten, ranta-asemakaavojen ja -kaavamuutosten sekä yleiskaavamuutosten laatiminen on aloitettu:

Kaavamuutoshankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat jakiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat.

Varsinaiset kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 11.6.2015
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun