Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

12.11.2015


Seuraavien ranta-asemakaavojen ja yleiskaavamuutosten laatiminen on aloitettu:

Sivun alkuun