Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta, koskien Prostivikin ja Haukkavuoren ranta-asemakaavat

10.12.2015


Ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen koskien Prostivikin ja Haukkavuoren ranta-asemakaavoja (osia tiloista Skydds-Norrby 3:21 ja Haukkavuori 2:60) Nauvon Prostvikissa ja Laggarnäsissä on aloitettu.

Hanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat > Ajankohtaiset kaavat, Nauvo.

Varsinainen kumoamisehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhemmässä vaiheessa.

10.12.2015
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun