Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

29.1.2015

Seuraavat asemakaava- ja osayleiskaavamuutokset on aloitettu:

  • Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muuttaminen tilalle Ånsören 2:9 sekä osalle tilaa Skärgårdshavets nationalpark 891:1:1 ja vesialuetta 876:1 Korppoon Björkössä.
  • Keskustaseudun osayleiskaavan muuttaminen tiloille Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, osalle vesialueita 876:19, 876:18, 876:14 sekä osalle vesialuetta tilalla Lempilä 4:10 Paraisten Muddaisissa.
  • Asemakaavan muuttaminen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle Verkanin (121) kaupunginosassa, Korppoossa.

Kaavamuutoshankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee.

Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla:
Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat > Ajankohtaiset kaavat, Korppoo

Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat > Ajankohtaiset kaavat, Parainen

Varsinaiset kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 29.1.2015
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun