Mene sisältöön

 


Suunnittelutarveratkaisu- sekä rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen

28.1.2016


Paraisten kaupungille on jätetty suunnittelutarveratkaisuhakemus ja rakennuslupahakemus karjapihan rakentamista varten kiinteistölle Qvidjagård 2:592, Rajapurontien koillispuolelle Paraisten Qvidjassa. Karjapiha sisältää mm. pihaton, erinäisiä varastoja, tuotanto- ja jatkojalostusrakennuksen sekä näihin liittyvän biokaasulaitoksen. Asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitusyksikössä ja rakennusvalvonnassa Paraisten kaupungintalolla. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet voi jättää Paraisten kaupungin kaavoitusyksikölle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, viimeistään 11.2.2016.

Parainen 28.1.2016
Ympäristöosasto, kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun