Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta Kirjalansaaressa

8.4.2016


Kirjalansaaren osayleiskaavan muuttaminen koskien Kirjalansalmen siltaa ja Saaristotietä lähiympäristöineen Kirjalan pohjoisosassa on aloitettu.

Kaavamuutoshanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaavat.

Kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 8.4.2016
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun