Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

28.1.2016


Seuraavien ranta-asemakaavojen ja yleiskaavamuutosten laatiminen on aloitettu maanomistajien toimesta:

Kaavahankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat.

Varsinaiset kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 28.1.2016
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun