Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

12.2.2016


Nauvon rantayleiskaavan muuttaminen tilojen Ansas 2:4, Ansasranta 2:63 ja Ansasvesi 2:14 eräiden alueiden osalta Nauvon Laggarnäsissä on aloitettu.

Kaavamuutoshanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat  ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat.

Varsinainen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 12.2.2016
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun