Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

16.6.2016


Seuraavien kaavoitusprojektien laatiminen ja asemakaavan osittainen kumoaminen on aloitettu:

 • asemakaavan laatiminen purjekiertoliittymän luoteispuolella olevalle kaavoittamattomalle alueelle Parsbyn (10) kaupunginosaan sekä asemakaavan laatiminen ja muuttaminen osalle korttelia 24 ympäristöineen ja osalle Vapparintien tiealuetta Bläsnäsin (14) kaupunginosaan Paraisilla

 • Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen osalle tiloista Qvidjagård 2:592, Qvidjagård II 2:591 ja Sandmo 2:511 Paraisten Qvidjassa

 • Houtskarin yleiskaavan muuttaminen osalle tiloista Skomakars 1:38 ja Litt.O 1:21 sekä tilalle Bredören 1:1 Houtskarin Lempnäsissä

 • asemakaavan osittainen kumoaminen Qvidjan (91) kaupunginosassa Paraisilla


  Kaavahankkeita ja asemakaavan kumoamista varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat.


  Varsinaiset kaavaehdotukset ja kumoamisehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.


  Parainen 16.6.2016

  Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun