Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta, Nauvo

21.4.2016


Sandön sora-altaan ranta-asemakaavan laatiminen ja Sandön Furuvikin ym. ranta-asemakaavan muuttaminen Nauvon Sandössä on aloitettu. Kaava-alue käsittää osan tilasta Nauvo 1:89 Sandössä.

Kaavamuutoshanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat.

Varsinainen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 21.4.2016
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun