Mene sisältöön

 


Teiden kunnossapitoavustukset 2017

15.6.2017Informaatiota tiekunnille vuoden 2017 tien kunnossapitoavustuksista

Ympäristölautakunta päätti 12.4.2017, §:ssä 80, että yksityisteiden kunnossapitoavustukset myönnetään seuraavien periaatteiden ja kriteerien mukaisesti:               

1. Avustusta myönnetään yksityisteille, joiden pituus on vähintään 500 m ja joiden varrella asuu vähintään yksi vakituinen asukas.

2. Avustus jaetaan suhteessa tiekuntien hyväksyttyihin kunnossapitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 %, tai kaupungin teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan.

3. Tiekunnan on oltava virallisesti perustettu, ja sen on pidettävä vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi. (Laki yksityisistä teistä, 65 §.) Hakemukseen on liitettävä vuosikokouksen pöytäkirja, maksuunpanoluettelo sekä vuosittain laadittu tilinpäätös, johon kunnossapitokustannukset on laskettu, ja tilintarkastuskertomus tai muu selonteko tilintarkastuksen tuloksesta taikka vaihtoehtoisesti vuosikokouksen edelliselle vuodelle hyväksymä tilinpäätös (johon kunnossapitokustannukset on laskettu). Hakemuksessa on myös ilmoitettava yksityistien virallinen pituus. 

4. Tiekuntien on perittävä tiemaksu kaikilta tieosakkailta vähintään joka neljäs vuosi.

Tiekuntien losseille myönnettävä avustus

Yksityisille (tiekuntien) losseille maksetaan samansuuruinen prosentuaalinen avustus suhteessa todellisiin menoihin määrärahan sallimissa puitteissa. Avustus lasketaan seuraavan kaavan avulla: losseille osoitettu avustus yhteensä (95 000 euroa) jaettuna lossien yhteen lasketulla omalla osuudella kertaa yksittäisen lossin oma osuus. Avustus on suuruudeltaan enintään yksityisen lossin oman osuuden suuruinen valtion avustuksen jälkeen.


Yleistä:

Alle 200 euron suuruisia tien kunnossapitoavustuksia ei makseta.

Vuodelta 2010 olevan yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan mukaan painolukuihin sisältyvät jätekuljetukset ja muu huoltokuljetus, ja täten kunnallista teiden kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat eivät saa periä tiemaksua kaupungilta tai muilta toimijoilta.

Hakemusten asiakirjaliitteineen tulee olla teknisessä yksikössä 17. elokuuta 2017 klo 12.00 mennessä. Kyseisen päivämäärän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä ja ne palautetaan hakijalle.

       


Hakemuslomakkeita saa myös kaupungintalolta ja aluekonttoreista.

Lisätietoja antaa yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, etunimi.sukunimi@parainen.fi, puh. 044 358 5724.


Paraisten kaupungin ympäristölautakuntaSivun alkuun