Mene sisältöön

 


Kutsu katselmukseen, Verkanhamn 445-630-2-0 i Korpogårdin kylä

5.12.2017


Paraisten kaupungin vesilaitos on jättänyt lupahakemuksen merivesipumppaamon rakentamiselle kiinteistölle Verkanhamn 445-630-2-0 Korpogårdin kylässä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 1 momentin mukaan hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Saman pykälän 2 momentin mukaan rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ja laiturin ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi.

Teidät, kiinteistön/vesialueen omistajan ominaisuudessa ja/tai naapurina, kutsutaan tämän vuoksi katselmustoimitukseen 20. joulukuuta 2017 klo 13.00. Kokoontumispaikka: Kabeluddenintie 3, 21710 KORPPOO.

Mahdolliset muistutukset asiassa on esitettävä katselmustoimituksen yhteydessä suullisesti ja mielellään myös kirjallisesti. Aikaisemmat kirjallisena toimitetut muistutukset huomioidaan.

Jos osallistuja edustaa toista henkilöä, yhteisöä, yhtiötä, kuolinpesää tai jotakin muuta yhteenliittymää, hänen on jätettävä katselmuksessa edustamansa tahon antama valtakirja.

Parainen 5.12.2017
Ympäristöosasto, rakennusvalvonta

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun