Mene sisältöön

 


Kuulutus, Turun Murskemarkkinointi Oy

12.10.2017


Turun Murskemarkkinointi Oy, Rajatie 19, 21290 Raisio, hakee maa-aineslain mukaista lupaa 130 000 k-m3:n kallioainesmäärän ottamiseen Korppoon Österretaisten kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Arvids-Östergård 445-651-1-30 kymmenen vuoden ajan. Kyse on olemassa olevan toiminnan jatkamisesta samalla ottamisalueella. Toiminnan aloittamisen jälkeen vuodesta 2000 alueelta on louhittu 96 000 k-m3 kallioainesta. Ottamissyvyys pysyy nykyisellä tasolla. Louhinta-alueen rajoja tarkistetaan hienoisesti nykyiseen lupaan verrattuna kelohonkia kasvavan alueen säilyttämiseksi +30 metrin korkeustasolla.

Turun Murskemarkkinointi Oy hakee samalla kivenmurskaustoiminnan ympäristöluvan tarkistamista ja muutosta. Muutos koskee mm. lupamääräyksen 2 mukaisia melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoituksia. Hakija haluaa, että tiettyjen melua aiheuttavien työvaiheiden toiminta-ajoiksi (poraus, räjäytys, rikotus ja murskaus) muutetaan 15.9.–15.5. nykyisen 15.10.–15.4. sijaan. Toimintaa harjoitetaan aikaisempaan tapaan satunnaisesti, 1–2 kuukautena vuodessa. Murskeen arvioitu tuotantomäärä on 25 000 tonnia vuodessa. Toiminnasta aiheutuu lähinnä melu- ja pölypäästöjä. Meluselvitys on tehty 2009 ja se on liitetty hakemusasiakirjoihin. Ympäristölautakunta on myöntänyt nykyisen maa-ainesluvan ja ympäristöluvan 2.12.2009, § 341–342.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 13.10.–13.11.2017 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28, ja Korppoon aluekonttorissa, Kauppamiehentie 1. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 13.11.2017 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen tai rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi). Lisätietoja antavat ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

Parainen 12.10.2017
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun