Mene sisältöön


ELY-keskuksen kuulutus, merimetsojen häirintälupa

2.3.2017


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 22.2.2017 antamallaan päätöksellä VARELY/3764/2016 myöntänyt luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin nojalla merimetsojen häirintäluvan Paraisten Juusonkarille ja Kirveskarille. Päätös pidetään nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku, 27.2.2017. – 5.4.2017 välisenä aikana.

Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä 27.2.2017 ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Paraisten kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Ritva Kemppainen, ritva.kemppainen@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 012.

Kuulutus pyydetään palauttamaan ELY-keskukseen nähtävilläolomerkinnöin.

Turussa 22.2.2017
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun