Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

26.1.2017


Suunnittelualue asemakaavan muuttamiseksi osalla tilasta 2:65 korttelissa 257 on laajennettu koskemaan myös Puistotien pysäköinnille varattua aluetta kokonaisuudessaan Kyrkbackenin (101) kaupunginosassa Nauvossa ja kaavamuutos ilmoitetaan siten uudelleen vireille.

Muutettuun osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla Nauvossa sekä kaupungin verkkosivuilla Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaava-asiat. Mahdolliset mielipiteet hankkeesta voi esittää kaavoitusyksikölle.

Parainen 26.1.2017
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun