Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

31.8.2017


Seuraavien kaavoitusprojektien laatiminen on aloitettu:

  • Asemakaavamuutos Ålöntien liittymälle Saaristotiehen; muutos käsittää osan Ålöntien katualueesta ja osan Saaristotien yleisestä tiealueesta Parsbyn (10) kaupunginosassa sekä osan Ålöntien katualueesta, osan Saaristotien yleisestä tiealueesta, osia kahdesta puistoalueesta, palloilukentän sekä yleisen jalankulun alueen Pappilanpellon (19) kaupunginosassa Paraisilla.

  • ranta-asemakaavan laatiminen osalle tilasta Långholmen 1:11 Paraisten Jermossa


    Kaavahankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Samalla asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto asetetaan luonnoksena nähtäville. Kaavahankkeiden aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaavat.


    Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeista voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen.


    Parainen 31.8.2017

    Rakennus- ja ympäristölautakunta

Sivun alkuun