Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

16.11.2017


Korppoon Eteläsaariston osayleiskaavan muuttaminen osalle tilasta Vestan 1:45 Korppoon Österskärissä on aloitettu.

Kaavamuutoshanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla, Palvelut > Kaavat ja kiinteistöt > Ajankohtaiset kaavat. Sama aineisto on nähtävillä myös ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä Korppoon aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla.

Varsinainen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana.

Parainen 16.11.2017
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun