Mene sisältöön


Kaupunginvaltuusto 6.6.2017

1.6.2017


Paraisten kaupunginvaltuusto kokoontuu Paraisten kaupungintalolla tiistaina 6. kesäkuuta 2017 klo 17.00.

Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Parainen 2.6.2017
Mikael Holmberg
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun